ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم. Or, we can suggest a domain name for you.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.net
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.org
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.biz
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.us
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
.ca
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.work
$7.00 USD
1 سال
$7.00 USD
1 سال
$7.00 USD
1 سال
.name
$9.00 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
.pw sale!
$2.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
.space sale!
$5.00 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
.click sale!
$3.00 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
.business
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.es
$12.00 USD
1 سال
N/A
$12.00 USD
1 سال
.xyz
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.one
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.art
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.cc
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
.club
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.download sale!
$3.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
$29.00 USD
1 سال
.info
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
.link sale!
$3.00 USD
1 سال
$11.00 USD
1 سال
$11.00 USD
1 سال
.me
$28.00 USD
1 سال
$28.00 USD
1 سال
$28.00 USD
1 سال
.online sale!
$9.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
.pro sale!
$5.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.rocks
$13.00 USD
1 سال
$13.00 USD
1 سال
$13.00 USD
1 سال
.top sale!
$3.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$6.00 USD
1 سال
.gdn sale!
$2.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.tv
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution